Fenton Carnival Glass

Style > Stretch

  • Pristine Vtg Fenton Velva Rose Pink Iridescent Stretch Glass 4 Horn Epergne Vase
  • Pristine Vtg Fenton Velva Blue Ice Iridescent Stretch Glass 4 Horn Epergne Vase